Chính sách mua hàng

QUY ĐỊNH ĐỔI HÀNG

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty CP KIO quy định đổi, trả hàng như sau:

–         Đổi hàng còn nguyên ri/nguyên chục trong vòng 1 tháng kể từ ngày Kio giao hàng. Vui lòng đổi sang sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc cao hơn.

–         Đối với hàng lỗi (sứt chỉ, rách) đổi trả đến ngày 10 tháng 12 âm lịch của năm giao hàng (không được để qua năm).

Lưu ý: Quá thời hạn theo quy định trên, công ty CP Kio sẽ không giải quyết.

Trân trọng.!