Bộ cài giữa phối lai trắng

Nguyên liệu: vải 4 chiều cotton 100%

Size: 12345