SỰ KHÁC NHAU CỦA DÒNG HÀNG VIỆT NAM VÀ DÒNG HÀNG TRUNG QUỐC

Trên thị trường, có rất nhiều dòng hàng may mặc: Dòng hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng trung quốc, hàng nhập khẩu, hàng VN xuất khẩu….Mỗi dòng hàng có lợi thế riêng, quan trọng là chúng ta chọn dòng nào để bán ra thị trường. Ở đây mình chỉ nói dòng hàng sản xuất […]