KINH DOANH LÀ PHẢI BIẾT DỰ DOÁN

Thị trường VN luôn khó đoán, không giống thị trường Nhật hay các nước khác. Chính vì thế luôn là bài toán khó giải cho Nhà sản xuất và Nhà phân phối.

Meocon-8

Nhà phân phối luôn khó ở chỗ, saler đi thị trường đem đơn hàng về thì không có hàng để bán, mặt hàng khác thì chất đầy trong kho.

Chính NPP luôn bất ổn thì sản xuất không thể ổn định được, chúng ta đều rơi vào tâm trạng dự doán hàng hóa trong kho và dự đoán sản xuất.

Tất cả, để ổn định thì phải có trải nghiệm, đi sâu vào thị trường, lường trước được những tình huống có thể xảy ra.

Cái khó nhất của sản phẩm mới, 1 là vừa ra là hết, thị trường ầm ĩ cả lên, 2 là vừa ra là chết ở trong kho luôn. 3 là vừa ra là hết, sau đó sắp xếp sản xuất thì sp bị trả về hàng loạt.

Đừng chọn cái chết là vừa là phân phối vừa là sản xuất. bài toán khó, có ai giải được chưa…?

-Nguyên Kim-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *